Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Po odstúpení spotrebiteľ musí vrátiť tovar do 14 dní od oznámenia odstúpenia a predávajúci je povinný ho prevziať.

Primeraná starostlivosť o tovar musí byť však  zachovaná. Tovar nesmie byť poškodený, musí byť s pôvodnými visačkami, v pôvodnom balení / krabici a nesmie javiť známky použitia. V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou
hodnotou, zodpovedá za toto zníženie, ak to bolo spôsobené v dôsledku zaobchádzania,
ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

V prípade odstúpenia od zmluvy má spotrebiteľ právo na vrátenie všetkých platieb, ktoré od neho predávajúci prijal, teda vrátane nákladov na dopravu a to prevodom na účet, ktorý spotrebiteľ v odstúpení od zmluvy uviedol.
Spotrebiteľ však znáša náklady na doručenie vráteného tovaru predávajúcemu.

Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi vyššie uvedené platby pred tým, ako mu je tovar vrátený alebo aspoň ako mu spotrebiteľ preukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu. Predávajúci nie je povinný uhradiť dodatočné náklady dodania tovaru, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Prejav vôle k odstúpeniu od zmluvy s údajmi o objednávke alebo vyplnený formulár na odstúpenie od zmluvy ( zaslaný v prílohe mailu o potvrdení prijatia objednávky )  zašle spotrebiteľ na mailovú adresu: fotokuruc@fotokuruc.sk alebo poštou aj s tovarom na adresu sídla predávajúceho:
Dušan Kuruc Foto-Kuruc,Nitrianska cesta 1647/20, 94001 Nové Zámky

!!!V súlade so zákonom spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť pri tovare zhotovenom podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, teda personalizovaný tovar s vlastným nápisom či fotkou.!!!

FORMULÁR